Thông báo chậm thông quan Trung Quốc - Việt Nam

Kính gửi Quý Khách hàng!

Do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trong nước và quốc tế thời gian gần đây diễn biến phức tạp. Chính phủ các nước yêu cầu thiết chặt việc rà soát con người và hàng hóa nhập xuất nhập tại các cửa khẩu thời gian này. Dẫn tới việc hàng hóa vận chuyển trong giai đoạn này bị hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Vì vậy việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ chậm hơn thời gian dự kiến thông thường từ 5 – 7 ngày.

Tình trạng chậm thông quan cũng làm ảnh hưởng đến việc điều phối và xử lý hàng hóa tại kho Trung Quốc bị chậm. Trong thời gian này, ODTQ sẽ không cam kết thời gian xuất hàng tại kho Trung Quốc.

ODTQ xin thông báo để Quý Khách nắm thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình. Do đây là nguyên nhân bất khả kháng nên chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ Quý Khách.

Trân Trọng!