Order Taobao - Những rủi ro khi đặt hàng

Tạo bởi xnkhd.web | 1494 ngày trước
Order Taobao - Những rủi ro khi đặt hàng
Hiện nay Taobao là một trong những trang thương mại điện tử lớn mạnh nhất Trung Quốc được không chỉ người Trung Quốc yêu thích mà còn cả với người nước ngoài trong đó có người Việt Nam. Tuy nhiên, chẳng có gì là hoàn hảo, bởi thế Taobao cũng có những mặt trái mà có thể khách hàng đã từng gặp phải.